Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/2

此页尚未校对


金華黄先生文集卷第八    續藁五

 碑文

  上都大龍光華嚴寺碑

至正七年夏四月

天子時廵上亰今中書左丞相太平時為平章政事一日入奏

于便殿 上問龍光華嚴寺創建於

世祖踐阼之初何以乆而猶有𠩄未備對曰此無它由其役殷

費鉅而財用弗⿰糹⿱𢆶匹耳其年秋八月 廽鑾次三十里店諭

旨中書賜以鈔十萬緡給其營繕之費仍令寺僧護視屬役勿

以諉于有司住持比丘惟𠯁欽承 睿𭥍親率其徒鳩材僝工

諏日庀事經畫SKchar授而程SKchar相勞之靡敢弗䖍輪奐之羙丹碧

交輝寳旛華座嚴奉如式在其教𠩄宜有者纎悉完具眀年秋