Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/30

此页尚未校对


君子也㢤是用弗譲而為之記以告諸来者云爾曹君名某甞

為某官

  義烏先逹題名記

義烏邑庠禮殿之西南故有文昌祠宋先逹題名在焉祠廢而

石毀已乆至正七年春主教事者曁先逹諸公之後人始復脩

其祠事而買石重刻寘其中昔我

世祖皇帝旣定天下于一萬邦𥠖獻共惟

帝臣 特旨以宋咸淳甲戌進士第一王公龍澤為行御史臺

監察御史公邑人也郷大夫先生莫不動色胥慶以為科目之

設兹其權輿逮

仁宗皇帝臨御伊始承平寖乆文運之開適惟其時誕布

詔條光揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連) 祖訓著貢舉令以興賢能法行扵延祐之𥘉而兆