Page:Sibu Congkan1463-黃溍-金蕐黃先生文集-12-06.djvu/147

此页尚未校对


史之傳未立許昌有公祠堂翰林學士歐陽玄為之記公詩文

有秋谷集御史中丞許有壬為之序溍幸辱從兩人之後濫厠

公門生之列公嗣子獻命溍為之狀以俟太史氏之采擇義不

敢辤謹撰次如右謹狀至正八年月日門生黄溍狀

  元故中奉大夫湖南道宣慰使于公行狀

曽祖某金定逺大將軍心水令曽祖母衛氏

祖伯儀皇任朝列大夫太常丞兼法物庫使累贈嘉議大夫

 禮部尚書上輕車都尉追封河南郡侯祖毋晉氏累贈河

 南郡夫人

父䕫皇任中書省⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾累贈中奉大夫河南江北䓁䖏行中書

 省参知政事護軍追封河南郡公母張氏累贈河南郡夫

 人