Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/105

此页尚未校对


至正八年春某月  制贈故御史中丞董公守簡推誠佐治

濟羙功臣榮禄大夫河南江北䓁處行中書省平章政事柱國

追封兾國公謚忠肅中書宰臣旣奉  制付外施行夏四月

丙子復  奏請并賜以神道之碑上可其奏勑翰林直學士

臣溍爲之銘河南江北行中書省左丞臣守誠禮部尚書臣期

頥書篆以賜焉臣溍頓首受  命而退公兄子太常禮儀院

判官鑰以其孤鎧祥事未畢代爲奉集賢侍講學士蘇天爵𠩄

述行狀授臣溍曰請以𬾨采擇臣溍謹按董氏世居真㝎之藁

城公諱守簡字子敬曽祖諱俊龍虎衞上将軍監軍右副元帥

知中山府事贈推忠翊運效節功臣太傅開府儀同三司上柱

國追封趙國公謚忠烈祖諱文忠資徳大夫典瑞卿僉書樞宻

院事贈體仁保徳佐運功臣太師開府儀同三司上柱國追封