Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/52

此页尚未校对


天子貴臣岀将使指寜能徒汝蠻賊反耶賊知不可屈公遂遇

害時年三十有九至元二十一年二月十九日也是夕公見夢

於夫人希台特勒氏曰吾死矣明日而訃至幕僚劉閏張徳亦

夢公衣金甲指金榜城門曰吾今治此須(⿱艹石)等為功曹兩人俄

■暴卒官兵逐捕群㓂(⿱艹石)見公乗騅督戰恵人咸共驚異作堂

於公死𠩄像而祠之其後偰哲䔍僉廣東憲司事廣人見之如

公存焉共請為公立祠偰哲篤弗能止又不欲以役事煩其人

乃捐󠄂俸貲建祠宇仍買田以給之

仁宗皇帝追念公死於國事始以延祐五年冬十一月贈公通

議大夫户部尚書上輕車都尉追封髙昌郡侯皇上以為情文

未稱旣以元綂二年冬十月賜號守忠全節功臣謚曰忠愍復

至正九年春正月加贈推誠守忠全節功臣資徳大夫河南