Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/98

此页尚未校对


金華黄先生文集卷第二十六   續藁二十三

         臨川危素編次

 神道碑

 資徳大夫陜西諸道行御史臺御史中丞董公神道碑

故陜西諸道行御史䑓御史中丞董公旣殁且葬二十年而墓

隧之石未有刻辭至正十年夏四月九日

皇帝御興聖殿東便殿治書侍御史臣老老 奏請命翰林

侍講學士臣溍為之銘資政院使臣朶爾直班書其文治書侍

御史臣期頥篆其額以賜焉臣溍謹按公諱士㳟字肅卿姓董

氏真㝎之藁城人贈光禄大夫大司徒趙國宣懿公諱昕公曽

祖考也龍虎衞上將軍監軍右副元帥知中山府事贈推忠翊

運效節功臣大傅開府儀同三司上柱國趙國忠烈公諱俊公