Page:Sibu Congkan1465-黃溍-金蕐黃先生文集-12-08.djvu/125

此页尚未校对


為縣主簿徐敏中次適武學生項雄飛次適邵元廷孫男四人

女三人曽孫男七人女一人棟之孫道壡以至順元年擢進士

苐今自翰林國史院編脩官出為嘉興路緫管府推官階某郎

石峽書院旣領於有司而設師弟子貟道壑病其庳迫弗稱乃

以公之故居廣其基址而新其棟宇絃誦之聲不减公在峕先

儒有言道不行百丗無善治道不傳千載無眞儒公之道雖不

行於當時而其學有以傳於後丗夫何憾乎溍之曽大父左曺

府君實公榜中進士託斯文之雅故於公門四世百年矣今𠩄

述乃學士大夫之公言非溍之𥝠言也來者尚有考焉

  格菴先生阡表

格菴先生趙公宋執政也公之志業未及盡展於一時而㳤艾

之𥝠有足惠幸乎百丗讀其書者知為吾先生而巳盖自考亭