Page:Sibu Congkan1465-黃溍-金蕐黃先生文集-12-08.djvu/59

此页尚未校对


嘗問為治何先王對曰莫先於法  祖宗上因稱王文統為

竒才而有不同時之歎王前奏曰

丗祖皇帝行仁義而文統輔以功利此所以為

丗祖之罪人也使文統復生於今猶當逺之何足𨵿  聖念

乎盖王於書無不讀尤喜聞儒先性理之說而明於義之辨相

業之𨺚實基於此從幸上亰還入政事堂甫一日𭧂得危疾

上命近臣挾名醫狎至疾巳不可為以至正七年九月十八日

薨享年四十有六葬以其月二十六日  上命有司護其𦵏

仍給賻鈔二十五萬緡  两宫皇后及太子致賻有差階至

開府儀同三司勲至上柱國兼官為昔寳赤右手左阿速親軍

宣忠斡羅思親軍都指揮使司逹魯花赤提調留守司武衞太

醫院廣恵司寕徽寺事贈開誠濟羙同徳翊衞功臣太師中書