Page:Sibu Congkan1465-黃溍-金蕐黃先生文集-12-08.djvu/66

此页尚未校对


壤而碑石未建  君賜弗彰至正十年夏四月

天子坐興聖殿東便殿翰林學士承旨臣哈刺八都児臣拜拜

以爲言得  旨命翰林侍講學士臣溍爲之銘宣徽使臣三

旦八書其文集賢侍講學士臣期頥篆其額俾刻焉臣謹按脫

脫公系出𫎇古黙而𠮷台氏丗居范陽金季中原俶擾先丗两

郡公皆晦迹弗耀而能以善及人有隂𬒳其恵而不自知者垂

休委祉逮於兾國仕  皇朝厯昌平寕陵穣吴四縣逹魯花

赤䆠轍所届政譽翕然而未足以展其素藴巳試之效特㤗山

之毫芒耳是以脫脫公起而承之由某縣逹魯花赤爲大都路

兵馬都指揮使擢大宗正府𭅺中出爲江西䓁處行中書省左

右司𭅺中累遷潭州路逹魯花赤邵武路緫管召拜吏部尚書

尋由治書侍御史升侍御史進御史中丞領侍儀司事出爲陕