Page:Sibu Congkan1466-黃溍-金蕐黃先生文集-12-09.djvu/31

此页尚未校对


公請以土産布代其入餘為邑儲手書訓飭之辭俾人知遷善

逺罪土俗惑扵隂陽拘忌親死至數十年不葬公下令不葬其

親者不孝論不旬日而葬者以千數有𠩄追乎必循𡚒法遣牌

為信民以不擾有闘争悉送𦒿長使質其是非而戒諭焉或諉

以鄰境不决之獄凡𠩄平反無不服其明𠃔官府旣曰以無事

乃大脩孔子廟而新其學舎至扵縣𪠘驛亭川梁逵路有廢

舉人誦其政以為創縣以来四百年間未之有也皇慶二年

陞承直郎湖州路歸安縣尹邑附扵郡事多掣肘公守法不阿

有爭家財而骨肉相𢦤者諭以天理感悟而去有以死獄誣平

民者折以片言遂服其辜亰師貴近有指邑民之妻為其逃婢

者中使SKchar捕甚急公不為遣卒歸其夫每𡻕二稅先期至者輒

勞以羊酒人皆知勸莫敢自後前是圭田多荒責里胥代輸其