Page:Sibu Congkan1466-黃溍-金蕐黃先生文集-12-09.djvu/65

此页尚未校对


以感發扵子耶先生聞之惕然扵是金先生年七十先生三十

有一矣請不拘常序就弟子列而𠩄居相距尚逺會金先生設

教扵吕成公祠下乃𫉬便扵參扣金先生甞告之曰吾儒之學

理一而分殊理不患其不一𠩄難者分殊耳先生由是致其辨

扵分之殊而要其歸扵理之一又甞告之曰聖人之道中而已

矣先生由是事事求夫中者而用之金先生殁先生益肆充闡

多𠩄自得自謂吾非有大過人惟為學之㓛無間㫁耳先生制

行甚嚴而𠩄以應世者不膠扵古不流扵俗介而不矯通而不

隨身在草莱而心存當世大徳十一年𡻕在丁未熒惑入南斗

句巳而行先生以為災在吳椘𥨸深憂之是𡻕大侵先生貌加

或問曰先生豈食不𠯁耶先生曰今公𥝠匱竭道殣相望吾

能獨飽耶其䖏心盖如此而素志沖澹以道自樂浙東憲府聞