Page:Sibu Congkan1468-黃溍-金蕐黃先生文集-12-11.djvu/63

此页尚未校对


湖為田瘠人以肥已者衆莫敢言公獨𡚒然以陳于省臺而湖

得不廢人𫎇其利大徳十一年民飢為盗海瀕遐逺為害尤

公手縛其渠魁十有四歸于有司餘黨竄伏閭里恬然功狀已

上而未報俄有母憂服除中書乃以賞典  奏用公為慈溪

縣鳴鶴廵檢至大四年也公始至即捐󠄂私錢購民地立官署申

眀法令而去其煩苛無頼之徒冐鹽禁以䧟良民者為之屏息

有盗殺一僧而取其衣盂之貲以去山蹊幽阻盗無迹可尋公

設計捕得之人以為神陞主徽之歙縣簿同僚及郡邑官屬多

以賄敗公獨無𠩄頋以材取知憲府有疑事輙諉焉遷主𠮷安

之廬陵縣簿廬陵習俗譁徤喜争素號難治縣民蕭甲與其子

殺人以誣怨家劉乙公親涖檢視而窮䆒其獄遂寘殺人者于

法而籍其家受誣者以免豪右無不讋服先是𬒳郡檄市紅藍