Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/124

此页尚未校对


宜乎光輔  累朝 有世禄克著令名扵當時也且我朝大

統幾傾而復正者皆

仁宗之力一二肇謀事之臣與王之功豈在攻城野戰建事

立功者之下乎王次男蠻子以才行歴官華要綽有能聲徹聞

朝著

今上皇帝追念其先烈始詔中書議王父子恤典同日五制並

下王之考太保應國公贈推忠翊運保寕一徳功臣太師開府

儀同三司上柱國追封廣陽王謚忠恵妣順國夫人追封廣陽

王夫人王贈宣忠濟羙恊誠正徳功臣太傅開府儀同三司上

柱國追封文安王謚忠憲王妻魯國夫人追封文安王夫人齊

國太夫人封文安王夫人

太皇太后亦命翰林學士歐陽玄賛王𦘕像至正元年上復特