Page:Sibu Congkan1470-歐陽玄-圭齋文集-4-1.djvu/132

此页尚未校对


為祀田時宋嘉祐二年也其後乃貢于舍貢于鄊登第

于禮部凢百數十人扵是蓬山先生溪園先生與其子

蒼崖公磵谷公推廣祀田遺意追逺則有拜墓有合祭

合族則有族譜有聚拜迄今三百餘年祀田世守如初

族雖散居昭穆秩然必不可亂邈在萬里相見相問外

有骨肉愛不相視如途人是皆吾祖貽謀之徳與前聞

人善述之功也惟祠堂未立合祭聚拜無㝎𠩄議者咸

病焉按家禮祠堂在正𥨊之東貞之居𠫊事之東有堂

曰遜緜凡十有八楹其深二丈有竒其袤稱之堂之前

有軒軒之外有亭髙明深靚宜祠乃請掌記務本翁以

為祠堂祠大時府君而下八世至十二世各圖分𣲖之