Page:Sibu Congkan1489-戴良-九靈山房集-6-5.djvu/84

此页尚未校对


爲特至二姊一妹皆不以既嫁而稍踈而扵仲姊爲

尤厚仲姊則予妻毎語予曰吾與季弟自㓜至老無

一語之不合一事之不諧真得手𠯁之誼者也扵是

二兄俱即世其一兄又逺䖏淞上𡻕時不得以㑹聚

乃愴然有慨扵心率諸従子詣祠堂神位前反覆告

戒號泣爲誓約務使居同室食同㸑斗粟尺布莫敢

𥝠毎旦鷄𥘉鳴躬率諸子諸婦與諸孫拜祠下退坐

堂上長㓜以次序立俯首聴誨言如是者(⿱艹石)干𡻕或

謂君執禮太嚴而不克以有終惜㢤君娶同邑黄氏

有㳤行生子男二人長曰友鍾次曰友鏜俱善守先

志女一人⿺辶商戴思忠孫男三人季晏季曅季昻君生

扵元至治壬戌八月十有二日䘚扵

國朝洪武十五年四月𥘉九日䘚後以其年十月𨐌

亥𦵏縣東九里森塘之原與黄氏合⿱穴之 -- 窆焉君性剛而