Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/61

此页尚未校对


又何慚於行之全乎(⿱艹石)是則公之奉身兢兢𫉬歸全於地下

従先人者非徒以全體爲幸也矣靖民聞言起再拜曰吾

先子之全歸徴斯文幾不免父母既没慎行其身不遺父

母惡名不肖孤敢不重幸請勒諸石爲尚有以儆吾後之

全世世無忝云至正八年九月已未記

  張氏瑞蘭記

蘭王者香也其生或與神明通晋羅咸家其庭或生蘭史

因以爲德行之感然則蘭不期而生自生者非偶然也必

矣吳人張雲景氏𦵏其親扵武丘靈夀岡之原軒艸治壙

見業蘭一種獨秀扵荒葟茅𣗥之間實青烏氏點穴之所

也亦豈非孝感所及天有以假之爲牛眠馬踣之兆耶蓋吳