Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/140

此页尚未校对


姓而張氏蔓衍為獨盛今又聞其後有君子人者張氏之

澤曷其逺也㢤按良状君諱必成字舜卿曽大父廵大父

浩父愷俱隐德不仕其先自晋廣州刺史彭祖後于姓至

宋齊彌昌遂為吳大家遂前朝登皇祐進士第者僑僑後

顔顔後敏功敏功後攀四世皆第進士君攀八世孫也生

至正乙酉八月十七日卒至正戊子正月八日年六十有

四配陳氏子男三嫡天祥天徳庶天祐女三人長適馬良

仲適程可大季適曹維宋仲適出也孫男女八人人卒之

年二月三月十日𦵏長洲縣武丘鄉靈夀南之原君生不

好㺯長簡厚甚年十四喪父哀如四禮養母以孝聞事其

伯氏(⿱艹石)父既冦娶自立盡讓田廬諸兄旁建宅一區客亭