Page:Sibu Congkan1501-楊維楨-鐵崖先生古樂府-2-2.djvu/106

此页尚未校对


 吴君見心墓誌銘  鐡崖先生作

 至正八年十月廿六日余友生富春吴君見心卒

 家貧無以塟閱明年十一月某日賴同里友馮士

 頥塟其地其孤毅来求銘予悲不忍銘徃哭其墓

 慟甚毅申前請嗚呼又何忍不銘君諱復字子中

 後改字見心生有異禀四𡻕能誦書千餘言弱冠

 失怙刻苦讀書不以貧鞎少置長無師承通春秋

 五傳學不為覔舉計生無偽言行與人約雖千里

 外不失期刻性喜吟哦善効白長慶歌謡集詩有

 諷切貪姦其人諱者欲以危法中之不為屈予讀

 書大桐山中時君通長書𩓑為弟子及予寓居錢