Page:Sibu Congkan1502-宋濂-宋學士文集-14-01.djvu/131

此页尚未校对


生大父龍濟郷貢進士當宋之亡帥義師⿰扌⿱𠂉几 -- 抗元兵遂殁于難

父徳潤入元爲福州路儒學教授積學𢈔之餘買田三百餘

畮以給貧士昏䘮老疾者𭈹義士荘人爲建祠學宫改将仕

郞福州路長樂縣主簿未上卒後以子貴贈朝散大夫祕書

監母㳺夫人贈建安郡君夫人善書而有文無子黙禱于

神夢黑熊行天遂有娠及生府君頴悟異恒兒九𡻕䏻詩賦

十𡻕九經皆成誦十二著明經觧題十七試論郡庠選爲第

一二十受大官薦爲邵武縣學教諭二十五登延祐戊午

士苐授福州路古田縣丞自詔行科目閩人擢第者従府君

始未㡬丁朝散公憂服除遷延平路總管府知事沙縣陳氏

豐扵財身𣳚而子幼族有强𭧂者欲㩀其業賄于上下訟乆

能㝎府君下他㢘吏鞠之竟白其事時經歷司獄二司暨

照磨𠩄皆𨷂官府君攝其印印置西樓几上夜有靈龜尾如

䑕潜伏几下不動若護之者浹旬始不見或以爲瑞應改邵