Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/14

此页尚未校对


投壺粲母弟煇有寵扵父㡬奪其位粲亦欲以位讓之因猶

泳言得不廢𨳩禧三年蜀帥呉曦叛粲帥師赴援㑹曦誅不

果貢職馬三百黄白金鉅萬且請因曦誅大舉北伐以雪光

耻上優詔荅焉嘉定十二年復輸馬三百扵蜀帥蜀帥以聞

上益嘉之南𠥾夷穆永忠盗㩀公家田粲曰穆不道犯王略

吾為藩臣可緩其死耶帥衆討平之斬永忠歸其田南平閩

酋偉桂弑父自立粲聲罪致討敗其衆扵滇池斬首數千級

闢地七百里𫉬羊牛鎧仗各以千計煥違盟鈔掠界上粲遣

兵誅之歸煥𠩄掠地賦扵珍州下楊平邉患遂熄粲性孝友

安儉素治政寛簡民便之復大修先廟建學飬士作家訓十

條曰盡臣莭隆孝道守箕裘保疆土從儉約辨賢佞務平恕

公好惡去奢華謹刑罸論者多之楊氏居播十三傳至粲始

大官終武 大夫累贈右武大夫𠮷州刺史左衛大将軍忠

州防禦使賜廟忠烈封威毅侯生三子价佐佑价字善父英