Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/66

此页尚未校对


譜及黄庭堅魏了翁李心傳諸儒𠩄采著者頗同當可信不

誣諸暨孝義之黄氏實出于珌珌之季弟玘有子曰瞻以策

干南唐用爲著作佐𭅺知洪之分寜縣珌與之俱遂同家縣

之雙井江南兵起珌之冢子惠自雙井遷于剡尋従剡遷今

𠩄惠之曽孫宋贈衛尉少卿振仁及于鄊待之舉火者数十

家其妻仁夀縣君劉氏斥嫁貲以規義田均給婣族故其三

子十孫多躋膴仕而十孫之中廣西提刑育爲最顯育之従

子朝請𭅺汝楫當方臘之亂罄家藏金帛以贖𠩄俘者數百

人汝楫生八子開閌閣同登紹興甲戌進士苐而聞與誾亦

⿰糹⿱𢆶匹紹興庚辰乹道已丑乙科闛復占特奏名終荔浦丞

闡𥙷官将仕𭅺閎修職𭅺兄弟一時榮貴文墨彬蔚人比之

荀氏八龍云自時厥後子孫益䌓庻與禄食者代不乏人而

書詩之澤至于今不衰少卿之裔孫周爰輯舊譜而續爲新

圖釐爲若干卷而徴予序之嗚呼氏族之學難言者乆矣他