Page:Sibu Congkan1512-宋濂-宋學士文集-14-11.djvu/104

此页尚未校对


於一曲凡天官地理卜筮醫藥之屬咸䆒其玄㫖晚而學易

隂陽消長之理𠮷凶存亡之故観象玩辭使心與理相㴠無

少爽者終日黙坐視流俗紛紜絶不與兢人以為迂則咲曰

主静乃吾學也郷鄰有闘者諭以訟終凶之義釋然而去若

不能凶䘮及無食與衣者竭其力周之自奉甚儉一豆一簟

猶不尽食事⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼母張氏如親母唯恐有毫𩬊違其意令聲流

聞莫不髙府君之行郡國将辟起之不听部使者行縣又以

茂材舉河南行中書遂署安豐路儒學正府君曰與其身有

虚名孰若心無慚德辭不赴郷子弟擔簦従之㳺日談道德

仁義刮摩其故習亹亹數千言弗倦暇則皷琴咏詩以自娛

或時出佳山水間歗⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔忘返夀始五十以延祐戊午秋九月

某日終于家以某年月日塟于縣西孤山祖瑩之左娶劉氏

子男三人曰某曰某曰復女一人適某元季府君以復貴贈

同知臨洮府事階武畧将軍勲武𮪍尉爵滎陽縣男劉氏贈