Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/152

此页尚未校对


明舉措以植軋山薮之惠廸從逆者於是七縣士庻咸知畏

懐㓂盗爰戢郡境用寕乃暇日視分司題名缺記命伐石𣗳

壁下而俾基為之文惟公以通濟之才筮仕于朝出任民𭔃

以最績奏聞揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)歷風紀老成更事所至有德澤加于民真足

以起後人之畏慕昭𮜿範於將来題名之石昉建于兹吾知

其垂永乆而不磨也昭昭矣至正十七年冬十月記

   苦齋記

苦齋者章溢先生𨼆居之室也室十有二楹覆之以茆在匡

山之巔匡山在䖏之龍泉縣西南二百里劍溪之水出焉山

四面峭壁㧞起巖㠋皆蒼石岸外而臼中其下惟白雲其上