Page:Sibu Congkan1520-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-05.djvu/94

此页尚未校对


惟呉之先自周出弟兄来東開邑國支分蔓延綿厥𤔅蘒"長沙

保民有功績河南治平為苐一前有季英後處黙安棲蒿莱

食氷蘖聲華章章在文籍賢良代生莫具述豫章真人純孝

徳以扇渡水神輔翼公然飛升當白日於休先生發往蹟保合

至真去汚濁𭣣藏精神歸閴寂金蛇守門遘皇極二六益一

靈降質龍𩀌于羊牝馬逸大衍之半返冲漠好溪南陵高以

蔚少㣲四星光景接其上有松下有栢中有佳城錮以石地

乆天長保玄宅

   吴盂思墓誌銘

至正十五年春三月濮陽吴孟思卒其冬十有一月翰林待