Page:Sibu Congkan1526-貝瓊-清江貝先生集-6-1.djvu/5

此页尚未校对


一徃嘉禾求之也道光丁亥伏曰貝墉謹跋

集内有葉氏藏書朱文方印係葉文莊公盛箓竹堂藏書之印又

蓮涇朱文方印冭原𠦑子藏書記白文長印係康熈時吴中王間逺

孝慈堂藏書之印卷 --卷(⿵龹⿱一龴)後有南陽𠦑子苞印白文方印二衆未文方印

無考丁亥秌七月卯曰暑退涼生静空干墨庵書此見墉謹誌