Page:Sibu Congkan1529-貝瓊-清江貝先生集-6-4.djvu/101

此页尚未校对


遂請往時郷先生魯公月卿杜公孟傳居上庠以先世甞同官

于朝有通家之好喜曰文獻之傳固自有大乎因受詩魯公出

入諸家之說訛者正之疑者辯之一時同門皆出其下既歸陵

陽牟公景陽官四明爲遣二子從之而紹興葉公敬常倅餘姚

走書百里延之舘下同知劉公文大宇文公子貞方行郷飲酒

禮先生爲定揖讓進退之儀觀者以爲合於古後歸杜洲書院

申明朱子月試季攷法朔望讀吕氏郷約書善紀過以示勸懲

逺近褁粮而至者數百人至正八年有冦自徽逼杭江浙行省

參知政事董公孟起緫兵守三𨵿辟爲餘杭儒學教諭先是孟

起僉浙東宣慰司都元帥府事下交布衣之士謂先生有古人

風而其子亦師而受業焉故先生以孟起爲知巳檄至亟就道

孟起去郡侯孛顔平章左逹失里⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼至數訪以世務畫一以對

切中利病二公韙之而不及用然皆知有經世大畧信非章句