Page:Sibu Congkan1533-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-2.djvu/149

此页尚未校对


一以爲其衡東南故所謂射圃也張公名志德字某陜西人王

君名𢑱字秉文北平人煇邑人攝學事殆一紀士論多之云

   覈田記

宋南渡後金華縣諸名額田躰量於紹興辛酉踏於嘉定甲

申覆量於咸淳丙寅立法詳而爲制宻户有恒征地無遺利猶

不失有田斯有賦焉元之下江南因之以收賦税以詔力役而

水旱于某則驗其灾之厚薄蠲其賦之多少加以歴𡻕既乆舊

櫝䆮不足徴由是縣之民每遇灾主佃各列其田自訴訴輒

益歩加畒以幸免常租而賦額日羡矣至正庚寅令民自實要

在均役而巳不睱釐正也版籍入   皇朝遂有鑿空之賦

名曰虗譌糧而其數之多爲田至千三百九頃有竒民負逋而

莫償吏惴惴惟𡻕入不登是愳而公私交以爲病矣事聞中書