Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/81

此页尚未校对


𩛙其事親也愛敬兼盡親有疾惶惶焉至廢𥨊食無朝暮頃

刻不離側母嗜鱸魚病間食之而至于大故處士見鱸魚輒

𬒳靣終身不忍食卜地括山葬其親而樹永思庵墓前以備

祀享故第厄十欎攸家人請重構處士曰吾祖父無所妥靈而

暇治居室乎郎居址之南剏祠堂三間左右翼以夾室率子姪

時節行禮進士孔君暘記之其在内之行如比逹之於外者尤

非人之所可及也至正戊子夏大旱齋沐詣雙劎靈湫懇禱大

雨連日歳以有秋洪武巳酉夏旱禱于石甕之靈湫丙辰夏旱

禱于新興之靈湫皆得雨如初民大慰焉里之將軍橋壞于閩

冦行者以爲病處士購石僦傭葺之其脩四丈其廣五尺又甃

括里路一百餘丈一錢不偏於人歳飢輒發廩賑乏食者凢郷閭

死䘮不能𭣣者則施以棺材甿林貳以食指衆而不能存活將