Page:Sibu Congkan1551-方孝孺-遜志齋集-12-07.djvu/67

此页尚未校对


貴則驕處之以貧賤則屈習之以機巧則遷天之全

以與之者至於䘮失拆裂而無遺是不亦可悲也哉

然非其人之過也生也非其鄉學也非其師莫或啓

之而𢦤之者衆無惑乎其不能有得也廬陵自宋盛

時爲文獻郡名人碩儒之有得於斯道者後先相望

解氏爲郡大族異時嘗有聞於天下元振先生少爲

其家良子弟受業諸父濯磨講切以求孔子孟子之

所傳既而若有得焉涵焉而益深持焉而益完遂温

然爲君子江湘之間多知其名洪武癸酉四川藩臣

𤼵幣徴校士子之文賢王方篤志聖學稽古禮士因