Page:Sibu Congkan1555-方孝孺-遜志齋集-12-11.djvu/112

此页尚未校对


行能推其餘以賑施閭里而存誠事親以篤孝稱

誠之弟德純德徴皆蚤世二婦復相勉守節不變予

以是益信處士之爲善人也女一適毛建中早死孫

男三人惟敞惟效惟斐孫女二人曾孫男四人伾倣

億侄嗚呼爲善者必有後其將在是銘曰糓城之王

世以善聞廸功肇台寔蕃子孫名卿碩儒䋲厥祖武

出後宗人䖏士之父懿此䖏士篤履義仁令德有光

加于前人天錫高年全歸于此過者式諸鄉之君子

  曹府君墓誌銘

洪武十六年六月乙亥同知大同府事縉雲曹君養