Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/175

此页尚未校对


永祺永祺生宗祀宗祀年十八而卒不幸無子而韓氏之宗子

遂絕至于故居蕩然過者傷之於是公逹之孫襄字克贊者以

爲懼曰韓氏宗子其遂已乎今吾且老不及此圖之他日何以

見祖先於地下葢克贊有子金金有子宗福宗福有二子其仲

曰熹序其昭穆實宜爲宗祀後乃弘治丁巳某月卜得吉曰克

贊率族人吿于祠堂而立焉旣又恐後人之不知也以書來請

記其事于石以示惟韓氏出故相家自入 國朝公望以隱節

文學高于一時而公逹與其從兄公茂竝以醫術顯于永樂間

被 寵眷甚渥而韓氏之名益著按其家乘公望初無子復陽

以公逹始生命育以爲後而名曰詒公逹旣仕一日  太宗

文皇帝問知命名之故以昭穆之紊也卽命改之 賜字公逹

俾以字行公望聞之喜曰昔先人恐無以爲後者特權一時之