Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/38

此页尚未校对


爲賢云

   義烏縣重修永慕廟記

世道升干唐虞三代之時逮春秋戰國而降至於秦極矣其澆

風薄俗見於賈生之告漢文帝者可考顔孝子生其時顧獨以

孝稱至以名其縣其爲人豈所謂特立之士與或曰秦都西北

而孝子生東南其惡政不足以被之殆不然夫東南之人亦多

矣獨稱孝子其必有過人者故唐虞三代之時有驩兠飛廉之

屬猶秦之世有孝子皆不隨世升降者也是故於孝子一人可

以見天性可以識人心其事異其行難其功大宜其自秦至今

縣人廟祀之而不㤀也初孝子未有廟宋端平三年丞相喬行

簡始爲奏請而賜名永慕旣而兵部郎康植稍創之又二十餘

年縣令李補乃大興厥功廟制始僃且自爲之記元末廟廢入