Page:Sibu Congkan1564-吳寬-匏翁家藏集-12-08.djvu/65

此页尚未校对


其功績又重其世醫之子乃有此 賜是雖出於 特恩而非

有所私於寵也寵於二方旣珍藏之以圖報榮遇之不偶其亦

廣傳之以推播 恩澤於無竆云

  恭題尚書屠公被賜朝覲官 敕文後

弘治十二年天下藩臬及郡縣長吏下至裔夷胥史例朝于

京師乃正月朔旦 天子御奉天殿受朝畢明日諸司咸

集吏部太子太傅臣滽侍郎臣寛臣民恱偕都察院大臣公行

考察而黜其不軄者什一二皆所以遵奉舊章也已而其人得

不黜者刑官若臺諫復露章劾奏 天子以旣去其泰甚悉

宥使圖後効比其還任仍賜之敕以戒諭之其人旣皆拜受而

臣滽等三人人亦被 賜一通焉葢凡敕詞所以爲戒諭者

諄切簡要其人遵行即良違即否居銓曹者他日特執此明試