Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/168

此页尚未校对


保護僃至而⿰糹⿱𢆶匹母張安人更鞠之如巳生迄長以大吾兄生而

謹畏禾嘗出門與里中兒嬉戲旣入小學誦習顓勤不以風雨

寒暑廢業年十七八先君以少兄弟而家事方殷使分掌之吾

兄於事輙能治其治事左右簿籍雖一錢尺帛必謹記注乆之

出入歲月莫有能欺之者人以克家子稱之素寡交游倦酬應

故或終歲不出里門里人至有不識其面者性復儉約室無妾

媵之奉衣履敝必更浣濯補綴服之尤好潔所居汛掃拂拭日

數次不厭至於𢇮置器物亦必有常處葢其爲人如此寛旣竊

科第仕於朝鄕䣊以爲貴顯矣然吾兄自處如前日絕無驕

侈氣人益賢之成化乙未之秋寛得㫖歸省而先君不幸巳

棄諸孤兄弟相見抱持慟哭孰意明年而吾兄亦以病不起嗚

呼哀哉葢吾兄待人極和易終其身未嘗以惡聲加人故卒之