Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/19

此页尚未校对


吾兄於事輙能治其治事左右簿籍雖一錢尺帛必謹記注乆

之出入歲月莫有能欺之者人以克家子稱之素寡交游倦酬

應故或終歲不出里門里人至有不識其面者性復儉約室無

妾媵之奉衣履敝必更浣濯補綴以服之尤好潔所居汛掃拂

拭日數次不厭而至于𢇮置SKchar物亦必有常處葢其爲人如此

寛旣竊科第仕於朝鄕黨以爲貴顯矣然吾兄自處如前日

絕無驕侈氣人益賢之成化乙未之秋寛得歸省而先府君不

幸巳棄諸孤兄弟相見抱持慟哭孰意明年而吾兄亦以病不

起嗚呼哀哉葢吾兄待人極和易終其身未嘗以惡聲加人故

卒之日自繼母王安人而下哭之皆盡哀而傭奴輩亦有泣下

者其生以永樂庚子八月五日卒以成化丙申八月二十八日

享年五十有七娶陸氏子男二曰奎曰奫奫習進士業女曰淑