Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/148

此页尚未校对


京刑部主事受今封旣而惟謙自郎中擢守叙州安人畱居于

家治内政俄以疾卒弘治九年二月二十八日也享年五十八

於是惟謙以考績過家始擇地于邑之某都將以十二年某月

某日葬焉謂安人賢不可遂没他日上京乃自爲狀求予銘其

言曰安人出富貴家性獨勤愈少游學宫歸必夜讀安人每以

紡績共燈火及鷄將鳴必𧼈愈起入書舎以爲常後愈登鄕舉

將赴禮部試屬安人病不能行安人曰君之父母老且日望君

顯榮乃以我故輙畱乎愈始行他日又以愈未得子爲憂言于

舅姑所以當置妾之意舅姑稱賞不置口曰婦人妬忌常情吾

新婦識慮之逺乃爾過於人多矣當成其美意乃置妾姚氏竟

得四子其二安人所及見者撫育皆如巳出長子東㓜患驚搐

安人適亦病臥于牀聞之遽起抱置于懷家人請自愛曰兒爲