Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/85

此页尚未校对


紿父邪曰老人不堪憂死命也何必纍老人哉由是吾姊之卒

家君痛惜之而不自知其哭之慟也其生宣德庚戌閏十二月

二十五日卒爲天順壬午三月某日卜地于吳縣太平鄕花園

山之原乃以明年癸未八月十六日葬焉生子一人曰遂甫六

歲女三人曰素廉許嫁未存敬曰素雲五歲曰素靜生始五月

今吾弟宣抱養于家吾姊之疾歲當大比嘗語寬曰吾得起而

見汝應試乎孰謂其竟卒而不能如其言乎嗚呼其可哀也夫

其可哀也夫銘曰

行之完也女婦之良命之𧇊也閨壼之傷報弗稱施孰是主張

吁嗟乎彼蒼

   周母蔣氏墓誌銘

周氏居江隂顧山之下其以山配氏稱江南乆矣葢自伯源甫