Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/101

此页尚未校对


石有墓墓木巳拱乞歸燎黃二世沾寵孰知九原公即繼踵

才不盡施而志亦賫士夫之論小人之思思公之惠SKchar止萬口

自江之西及山之右昔在韓滉有聲于唐公盡其才亦尚可方

惟其不亾託此以揚

   明故通議大夫都察院右副都御史陳公神道碑銘

公諱瑗字大玉姓陳氏其先陳州人也後徙太康元季兵亂再

徙祥符至公之父官濵州以漢藩詿誤發戍甘州左衛生公公

㓜以竒童稱年十二弄筆爲舉子文已可觀天順巳卯年十八

遂登鄕舉成化壬辰擢進士第丙申授戶部江西司主事丁父

憂服除復授本司丁未陞廣西司貟外郎弘治戊申署山東司

郎中庚戌實授辛亥擢江西布政司左參政丙辰再陞福建右

布政使丁巳轉江西左布政使戊午始擢都察院右副都御史