Page:Sibu Congkan1594-歸有光-震川先生集-12-02.djvu/109

此页尚未校对


 事為之出涕以此知前輩交情之厚偶因潘别駕

 談及孫尚書事思先君之言并記之按二公不同時疑有誤

  跋唐石臺道徳經

右唐𤣥宗注老子道徳經開元二十三年用道門威

儀司馬秀言令天下應修官齋等州皆於一大觀立

石臺刋勒邢州故有龍興觀開元二十七年刺史李

質立石摹勒如制至宋端拱初觀臺已廢没知州軍

事何纘始修復之鐫記於臺左方余至邢州龍興觀

已廢僅存半畝之宫先有尼居之前太守徐衍祚改

為社學而石臺尚存隠於屋後人少知之者千年之