Page:Sibu Congkan1594-歸有光-震川先生集-12-02.djvu/68

此页尚未校对


震川先生集巻之四

 雜文


  書安南事

安南自黎利立國之後世修職貢正徳十一年安南

王黎晭為其下陳暠所弑國人立其兄子譓陳暠逃


據諒山累年討平之嘉靖元年莫登庸立譓弟㢜而


專有其國㑹 天子新即位詔賜外■使者至龍州


界移告諒山衛無所答知其國内亂未逹而返其後


登庸鴆殺黎㢜立已子登瀛僣號改元而黎譓死清


源府國人奉其子寧為世孫十五年 天子以皇子