Page:Sibu Congkan1598-歸有光-震川先生集-12-06.djvu/19

此页尚未校对


  長興縣令題名記


長興為縣始於晉太康三年初名長城唐武徳四年


五年為綏州雉州七年復為長城梁開平元年為長


興元元貞二年縣為州洪武二年復為縣縣常為吳


興屬隋開皇仁夀之間一再屬吾蘇州丁酉之嵗國


兵克長興耿侯以元帥即今治開府者十餘年既滅


吳耿侯始去而長興復專為縣至今若干年矣遡縣


之初建為長城若干年矣長城為長興又若干年矣


舊未有題名之碑余始考圖志取洪武以來為縣者


列之嗚呼彼其受百里之命其志亦欲以有所施於