Page:Sibu Congkan1600-歸有光-震川先生集-12-08.djvu/202

此页尚未校对


嘉靖四十一年四月乙亥御史中丞李公先是以病

請告還鄉是日行次鄆州之安民山而薨公為人和

易修潔爰自登朝𫾻歷内外二十餘年未嘗有所摧


挫以至為大官㑹 天子新建紫宫載度弘規及西

苑平臺神仙長年之殿公連嵗採運大工迄成召歸


院中登庸始峻而遽殞逝朝廷莫不痛惜之大宗伯

太常方將請䘏典定謚議而喪還於吳余與公少親


善同志業公治五經之餘獨好司馬遷班固書以余

之騃稚樸陋而公常傾鄉之毎得一語忻然誦之以

為有㑹於心雖世所競徘優軋茁銑谿虬户争為古