Page:Sibu Congkan1603-歸有光-震川先生集-12-11.djvu/39

此页尚未校对運至淇門入御河其後于堈城之左汶水之隂作斗


門遏汶入洸以益泗漕而汶始與洸泗沂合至元二

十年自濟州新開河始分汾泗諸水西北流至須城


之安民山入清濟故瀆以達于海至元二十六年


安民山之西南開河繇壽張西北至東昌又西北至

臨清而泗汶諸水始達御河也凡歴臨清清平堂邑

博平聊城陽穀壽張東平汶上嘉祥鉅野濟寧嵫陽

寧陽魚臺鄒豐沛之境臨清聊城東昌郡治濟寧皆

臨河𢎞治初河决金龍口趨張秋都御史劉大夏修


築遏水南行工成賜名安平鎮出牐水勢不壯而下