Page:Sibu Congkan1603-歸有光-震川先生集-12-11.djvu/45

此页尚未校对之南北口沿東岸二十里穿渠入北口以避湖風葢


其來已乆今世獨知陳平江耳又吳將伐齊築䢴城


城下掘溝謂之川江地理志所謂築水江淮之間凢


三百六十里歴山陽寶應髙郵江都之境山陽淮安


郡治江都掦州郡治𤓰州對江與京口直也遂過埭


入南小船始皆吳語夜雨蚤風過江山色靚麗向來


少此景恨過之速遂入江口


  遊海題名記


嘉靖己未中秋前二日王永美邀予遊海午後登舟


至太倉明日午出州東門遂行待沙船不至宿天妃