Page:Sibu Congkan1605-顧炎武-亭林詩文集-4-1.djvu/58

此頁尚未校對


  常熟縣耿侯橘水利書

神廟之中年天下方全盛其時多賢侯精心在農政

耿侯天才髙尤辨水土性縣北枕大江東下滄溟勁

水利乆不修累歲煩雩禜疏鑿賴侯勤指顧川原定

百室滿倉箱子女時昬聘洋洋河渠議欲垂來者聽

三季饒凶荒庶徵頻隔并誰能念遺𥠖百里嗟懸磬

况多鋒鏑驚早夜常奔迸上帝哀𢝼嫠天行當反正

必有康食年河雒待明聖自非經界眀民業安得靜

願作勸農官廵行比陳靖畎澮徧中原粒食詒百姓

 後漢書陳忠傳天心未得隔并屢臻註隔并謂水旱不節也尚書曰一極備凶一極無凶并音必性反 郎顗傳歲無隔并大平可待 史記蔡澤傳决

 裂阡陌以靜生民之業而一其志 宋史食貨志至道二年太常博士直史館陳靖上言農田事以靖爲京西勸農使按行陳許蔡頴襄鄧唐汝等州勸