Page:Sibu Congkan1609-顧炎武-亭林餘集-1-1.djvu/24

此页尚未校对


上一字又如憲宗成化十三年應天鄕試孟子曰君子

深造之以道一章武宗正德十一年福建山西鄕試並

日月有明容光必照焉皆不避御名下一字請依祖制

詩書史傳之文凡二字不相連者並許直書自所作文

避下字不避上字此所當議者二也天下衞府州縣之

名同於廟諱者甚多臣考英宗朝不改鎭海鎭江鎭沅

鎭遠衞府等名憲宗朝不改深州深澤等名武宗朝不

改日照縣至萬厯三年始改鈞州爲禹州崇禎某年改

洛陽洛南洛平等縣俱作雒一則別賜新名一則古字

通用並爲合理若聖安皇帝諱本從山而松字自是韓