Page:Sibu Congkan1615-黃宗羲-南雷集-8-6.djvu/105

此页尚未校对


動始知事心之功未可以依𠊓承當也思陵登極黨禁解

先生出弔𫎇難諸賢無錫則高忠憲吳門則周忠介順昌

江陰則繆文貞昌期李忠毅仲達桐城則左忠毅吳江則

周忠毅宗建姚江則先忠端公皆爲文哭之拂拭其棺塵

而去楊忠烈周忠惠起元俱以瓣香告哀又請建五君子

祠於西湖風厲浙人先忠端公與魏忠節忠節之子學洢

生於浙周忠毅宦於浙高忠憲講學於浙也崇禎二年

順天府府尹上方綜核名實分別功罪羣臣救過不遑先

生曰皇上具大有爲之資未有以二帝三王之道進之故

使爲治不得其方於是矢責難之義而上言曰堯舜之道

仁義而已矣出乎仁義則爲功利爲刑名其究也爲猜忌

壅閉與亂同事以陛下勵精求治宵旰靡寧雖堯舜之憂