Page:Sibu Congkan1630-錢謙益-牧齋初學集-32-07.djvu/112

此页尚未校对


之明驗也梁乾德二年晉主李存朂命周德威

出飛狐與趙將王德明義武將程巖會于易水

圍𣵠州降之進克瓦橋關抜順薊州命李嗣源

攻山後武儒諸州皆下之德威逼幽州抜平營

瀛鄚州遂入燕執劉守光父子以歸此出紫荆

攻燕之一也紫荆關北口浮圖峪爲飛狐之地

晉都太原故繇紫荆出師與眞定定州之軍會

于易水旣取山後及燕東西諸州則燕京勢孤

不能立矣同光三年阿保機入寇敗周德威兵

于新州西出居庸關圍幽州唐主遣李嗣源救