Page:Sibu Congkan1630-錢謙益-牧齋初學集-32-07.djvu/90

此页尚未校对


領其衆是後乃封建矣興定三年太原不守河

北州縣不能自立議者以爲宋人以虛名致李

全遂有山東實地苟能統衆守土雖三公亦何

惜焉於是乃封滄海河閒恒山高陽易水晉陽

平陽上黨東莒爲九公集創殘餓羸之餘以遏

方張之敵上黨提孤軍闢府馬武以七州北捍

者十二年恒山中叛復歸終始十八年元不能

以一口吞河北金慬存而後亡者封建之力也

房琯建分鎭討賊之議詔下祿山撫膺曰吾不

得天下矣謀國者制置天下猶奕棋然從房琯