Page:Sibu Congkan1631-錢謙益-牧齋初學集-32-08.djvu/4

此页尚未校对


天受佛法獲免過朔北扎顔之地袁忠徹記史云瀛

國公以德祐丙子降元年六歲後十有二年爲

至元戊子瀛國公學佛法於吐蕃何喬新注余應詩

云皇宋第十六飛龍元朝降封瀛國公元君詔

公尚公主時蒙賜宴明光宮酒酣舒指爬金柱

化爲龍爪驚天容侍臣獻謀將見除公主夜泣

沾酥胷幸脫虎口走方外易名合尊沙漠中此

𤅀國北徙之本末也延祐丙辰仁宗命明宗出

鎭雲南明宗不受命逃之漠北其與瀛國公締

交蓋在此時妥懽帖睦耳以元統癸酉卽位年